Πρόσκληση εγγραφής και επικαιροποίησης στοιχείων ανέργων νέων ηλικίας 25-29 ετών στα µητρώα του ΟΑΕ∆ έως 6/10 για πρόσβαση στο πρόγραµµα Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραφείο τύπου Ε.Υ.Κ. Δράμας   
Τρίτη, 27 Σεπτέμβριος 2016 07:07

Οι άνεργοι νέοι ηλικίας 25-29 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθµιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελµατικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθµιας Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, καλούνται να προσέλθουν στα ΚΠΑ του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, έως την Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2016, για να εγγραφούν στο Μητρώο ανέργων ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους προκειµένου να µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα «Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας τεσσάρων µηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ».

∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν οι άνεργοι νέοι που δεν έχουν ασφαλιστεί για περισσότερες από 100 ηµέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό Φορέα. Με την ολοκλήρωση της τετράµηνης εργασιακής εµπειρίας, οι πρακτικά ασκούµενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν σε πρόγραµµα επιδότησης θέσης εργασίας διάρκειας οκτώ µηνών.

Για την αποτελεσµατικότερη σύζευξη µεταξύ των προσφερόµενων από τους εργοδότες θέσεων εργασιακής εµπειρίας µε επίβλεψη στον χώρο εργασίας, µε τις ειδικότητες και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων που επιθυµούν να απασχοληθούν στις θέσεις αυτές ο ΟΑΕ∆ καλεί:

• Όλους τους ενδιαφερόµενους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών, οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του Οργανισµού να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους και ειδικότερα τις ειδικότητες στις οποίες επιθυµούν να αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία στην Ενότητα «Επιθυµητή Απασχόληση», είτε ως πιστοποιηµένοι χρήστες µε τη χρήση κλειδαρίθµου µέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, είτε σε συνεργασία µε τον Εργασιακό Σύµβουλο στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆.

• Όλους τους ενδιαφερόµενους ανέργους νέους οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του ΟΑΕ∆ να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 προκειµένου να εγγραφούν και να πραγµατοποιήσουν συνάντηση µε εργασιακούς συµβούλους ώστε να περάσουν από την διαδικασία της Εξατοµικευµένης Προσέγγισης και να συντάξουν Ατοµικό Σχέδιο ∆ράσης.

Σηµειώνεται ότι η ένταξη των ανέργων στους πίνακες επιλογής του προγράµµατος, θα γίνει σύµφωνα µε την ειδικότητα για την οποία διαθέτουν συναφή τίτλο σπουδών ή σύµφωνα µε τις -οριζόντιες- ειδικότητες σε τοµείς διοίκησης και διάθεσης (πωλήσεις) που έχουν δηλώσει στην Εξατοµικευµένη Προσέγγιση / βιογραφικό, ενώ οι ενδιαφερόµενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής αλλά υποδεικνύονται από τους εργασιακούς συµβούλους των ΚΠΑ2 στις επιχειρήσεις µε σειρά προτεραιότητας. Προτεραιότητα δίνεται επίσης στους γονείς ανήλικων τέκνων, µε απόλυτη προτεραιότητα στις µητέρες, και έπονται οι άνεργοι µε την µεγαλύτερης διάρκειας (σε ηµέρες), εγγεγραµµένη ανεργία στο µητρώο του ΟΑΕ∆.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των νέων στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕ∆ και την έκδοση του δελτίου Ανεργίας είναι τα ακόλουθα:

• Το τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογίας εισοδήµατος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειµένης δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος – Ε1. Οι άνεργοι που εµφανίζονται ως εξαρτώµενα µέλη θα προσκοµίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογίας εισοδήµατος ή το Ε1 του ατόµου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό µέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

• Λογαριασµός ∆ΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής / κινητής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συµφωνητικού µίσθωσης κατοικίας, κατατεθειµένου στην αρµόδια ∆ΟΥ.

• Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (∆ελτίο Ταυτότητας, ∆ιαβατήριο).

• Επίσηµο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.

• Άδεια διαµονής ή εργασίας προκειµένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών. Η Υπηρεσία ΚΠΑ2 διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό που κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι άνεργοι έχουν ανήλικα τέκνα, τότε καλούνται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆ προκειµένου να τα δηλώσουν και να προσκοµίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Οι ενδιαφερόµενοι άνεργοι ηλικίας 18-24 ετών, προκειµένου να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα «Απόκτησης Εργασιακής Εµπειρίας τεσσάρων µηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ» µπορούν να προσέρχονται στα ΚΠΑ, για την επικαιροποίηση του βιογραφικού τους ή την εγγραφή τους στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆, µέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2016.

 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραφείο τύπου Ε.Υ.Κ. Δράμας   
Τετάρτη, 14 Σεπτέμβριος 2016 13:29

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, με πρωτοβουλία της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Δράμας συνάντηση με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας κ.κ. Μ. Μουζάλα και Π. Αντωνάκο με θέμα τον καθορισμό τιμής των εργατικών κατοικιών στους οποίους δεν έχουν δοθεί οριστικά παραχωρητήρια.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Δράμας, συν. Γ. Σαβρίδης, ως συντονιστής της όλης προσπάθειας, δήλωσε ότι ο στόχος του Υπουργείου όπως διαφαίνεται είναι σε σωστή κατεύθυνση παρ’ όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν και είναι ευχής έργον αυτή η υπόθεση της διανομής των οριστικών παραχωρητηρίων να λυθεί επιτέλους για να μην κρατούνται σε ομηρία οι δικαιούχοι.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του υπουργείου, κατέστησαν σαφές ότι γνωρίζουν ακριβώς την κατάσταση που επικρατεί στους οικισμούς, τις κακοτεχνίες και τα προβλήματα τα οποία καλέστηκαν να αντιμετωπίσουν οι δικαιούχοι. Δήλωσαν ότι, στις προθέσεις τους είναι να εξετάσουν σε βάθος το θέμα με απώτερο σκοπό να μην αδικηθούν οι δικαιούχοι.

Στόχος τους είναι να φθάσουν στον ενιαίο υπολογισμό τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο, τιμή η οποία θα είναι χαμηλότερη από αυτήν που έχει οριστεί πριν από μερικά χρόνια.

Κατά τη συνάντηση, πολλοί κάτοικοι των οικισμών της Π.Ε. Δράμας έλαβαν το λόγο και εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις κακοτεχνίες των κατοικιών που παρέλαβαν καθώς και την αδυναμία τους να πληρώσουν χρήματα τα οποία αφ’ ενός είναι πολλά για τις δυνατότητες τους και αφ’ ετέρου είναι δυσανάλογα ως προς την ποιότητα των σπιτιών που τους δόθηκαν.

Οργή, θυμός και αγανάκτηση ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά όλων των παρεμβάσεων των δικαιούχων, καθώς τα προβλήματα στις εργατικές κατοικίες τόσο εντός όσο και εκτός, στους οικισμούς, είναι πολλά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στον οικισμό του Αγίου Σάββα,  που εδώ και 3 χρόνια τα φώτα στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στον οικισμό δεν δουλεύουν, γεγονός που ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια των πεζών. Η πλειονότητα των δικαιούχων ήταν της άποψης ότι πρέπει να καθοριστεί ένα συμβολικό ποσό της τάξης των 3.000 – 5.000 Ευρώ ανά διαμέρισμα, αφού ήδη έχουν ξοδέψει πολλά χρήματα για να διορθώσουν τις κακοτεχνίες. Επιπλέον, όλοι συμφώνησαν ότι ο ενιαίος υπολογισμός για όλη τη χώρα, δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος των δικών μας περιοχών έναντι των ανεπτυγμένων (Αθήνα, Κρήτη, Ρόδος κ.λπ.)

Ανάλογα του κλίματος, ήταν και αυτά που είπε ο Δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου, κ. Β. Γιαννόπουλος, εκπροσωπώντας όλους τους κατοίκους της ακριτικής περιοχής, ο οποίος και ζήτησε ευνοϊκότερη μεταχείριση για τους ανθρώπους που ζούνε εκεί με τις ιδιαίτερες αντίξοες καιρικές –και όχι μόνο- συνθήκες και είναι σημαντικό να παραμείνουν στον τόπο τους. Ανέφερε –μεταξύ άλλων- ότι ήδη στο Νευροκόπι έχουν ανάψει τις σόμπες και η κατάσταση στην οποία είναι οι εργατικές κατοικίες από άποψη θερμομόνωσης τετραπλασιάζουν το κόστος της θέρμανσης, το οποίο για τους Νευροκοπιώτες διαρκεί 9 μήνες το χρόνο λόγω των ιδιαιτέρων χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.

Τέλος, παρόντες στη συνάντηση ήταν ο βουλευτής Δράμας κ. Δ. Κυριαζίδης ο οποίος στο χαιρετισμό του ανέφερε ότι έχει ασχοληθεί κι αυτός με το θέμα των εργατικών κατοικιών καθώς και ο αντιδήμαρχος κ. Άγγ. Σολάκης ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Δράμας.

Η Διοίκηση

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 14 Σεπτέμβριος 2016 13:43
 
Πρόσκληση για τους δικαιούχους των Εργατικών Κατοικιών PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραφείο τύπου Ε.Υ.Κ. Δράμας   
Τρίτη, 30 Αύγουστος 2016 13:15

ΠΡΟΣ
Δικαιούχους Εργατικών Κατοικιών Οικισμών:
Προαστείου V & VI - Δράμα,
Άγιου Αθανασίου I
Κάτω Νευροκοπίου I

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 στις 7 το απόγευμα έχουν προσκληθεί κατόπιν ενεργειών του προεδρείου του Εργατικού Κέντρου Δράμας και θα παραβρεθούν οι κ.κ. Μάριος Μουζάλας και Πέτρος Αντωνάκος από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας, οι οποίοι έχουν οριστεί ως μέλη της επιτροπής που θα εξετάσει τον καθορισμό τιμής των εργατικών κατοικιών στους οικισμούς του πρώην ΟΕΚ.

Στο Νομό Δράμας και συγκεκριμένα στους οικισμούς Προαστείου V & VI - Δράμα, Άγιου Αθανασίου I και Κάτω Νευροκοπίου I έχει γίνει παλιότερα καθορισμός της τιμής στο ύψος των 446,05 €/τ.μ. την ίδια ώρα που η τιμή στο Ολυμπιακό Χωριό ορίστηκε στα 380,68 €/τ.μ. Θεωρούμε ότι τα ποσά αυτά για τη Δράμα είναι πολύ υψηλά και για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί η προαναφερθείσα συνάντηση με σκοπό τη μείωση της τιμής ανά τετραγωνικό.

Στη συνάντηση αυτή, θεωρούμε απαραίτητο να παραβρεθείτε κι εσείς ως άμεσα ενδιαφερόμενοι και μέσα από διάλογο να καταφέρουμε τη μείωση του αρχικού ποσού και την εξεύρεση μιας καλύτερης τιμής, δεδομένου της κρίσης και της ανεργίας που μαστίζουν την εργατική τάξη και ειδικά στη Δράμα.


 
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΔΕΘ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραφείο τύπου Ε.Υ.Κ. Δράμας   
Τρίτη, 30 Αύγουστος 2016 13:01

Όλες και όλοι στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη!
Τα λεωφορεία θα ξεκινήσουν από το Εργατικό Κέντρο Δράμας στις 3 το μεσημέρι.
Εγγραφές γίνονται στη Γραμματεία του ΕΥΚ, τηλ. επικοινωνίας: 2521032546 & 2521034529

 
ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραφείο τύπου Ε.Υ.Κ. Δράμας   
Τρίτη, 09 Αύγουστος 2016 11:32

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Το αγωνιστικό ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει δοθεί για τις 10 Σεπτέμβρη, ημέρα Σάββατο στις  6 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου.

Το αγωνιστικό παρόν μας, φέτος, πρέπει να δοθεί με όλες τις δυνάμεις της εργασίας ενωμένες και συντεταγμένες απέναντι στην αριστερή κυβέρνηση και τα μνημόνια που συνεχίζονται ακόμη.

Αγωνιζόμαστε και δηλώνουμε την αντίθεσή μας.

Λέμε ΟΧΙ:

- στις περικοπές μισθών και συντάξεων

- στην ΑΝΕΡΓΙΑ και τις ομαδικές απολύσεις

- στη διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος

- στη φορολογική επιδρομή με σκοπό την περαιτέρω μείωση

των ήδη χαμηλών  εισοδημάτων μας

- στα χαράτσια

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι εάν δεν κινηθούμε ενάντια σε όλα αυτά που γίνονται και μας πλήττουν, το μαρτύριο μας δεν θα έχει τελειωμό. Όσο πιο λίγο αντιδρούμε, τόσο περισσότερο θα μας φορτώνουν με νέα βάρη.

Τα εισοδήματά μας, οι ζωές μας, οι ζωές των παιδιών μας έχουν πιάσει πάτο.

Η εργατική τάξη όλης της χώρας ενωμένη συμμετέχει στο αγωνιστικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και διεκδικεί αυτό που της ανήκει:

ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ για εμάς και τις οικογένειές μας!

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Το Εργατικό Κέντρο Δράμας συμμετέχει ενεργά και για τη μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη θα ναυλώσει λεωφορεία. Ενημερώστε τα μέλη σας και ξεκινήστε εγγραφές τώρα στη γραμματεία του Ε.Υ.Κ. 8.30-14.30 καθημερινά και στα τηλέφωνα 2521032546 & 2521034529.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 09 Αύγουστος 2016 11:33
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 56