Μερική απασχόληση τα δικαιώματα των εργαζόμενων PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραφείο τύπου Ε.Υ.Κ. Δράμας   
Πέμπτη, 21 Μάιος 2015 13:14

Όλο και συχνότερα οι όποιες προσλήψεις γίνονται αφορούν θέσεις μερικής απασχόλησης. Με σκοπό την ενημέρωση των εργαζομένων στο σημερινό σημείωμα παρουσιάζονται τα ισχύοντα για το καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Διάκριση της μερικής από την πλήρη απασχόληση

Η απασχόληση που αντιστοιχεί στο πλήρες ωράριο εργασίας καλείται πλήρης απασχόληση και αντιδιαστέλλεται από τη μορφή εκείνης της απασχόλησης κατά την οποία συμφωνείται ότι ο εργαζόμενος θα προσφέρει εργασία μικρότερης διάρκειας και θα λαμβάνει αντίστοιχα μικρότερη αμοιβή. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της μερικής απασχόλησης τροποποιήθηκε με τον Ν. 3846/2010 και τον Ν. 3899/2010. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3846/2010, κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική μερική απασχόληση).

Πώς συμφωνείται η μερική απασχόληση

Η συμφωνία για μερική απασχόληση περιβάλλεται υποχρεωτικά από έγγραφο τύπο και, εφόσον μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτισή της δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση. Πρέπει υποχρεωτικά να συνυποβάλλονται ως συνημμένα τα έγγραφα ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης καθώς και οι σχετικές συμφωνίες ή αποφάσεις που αφορούν τη μερική απασχόληση, με τις σχετικές υπογραφές.

Πώς καθορίζονται οι αποδοχές

Οι αποδοχές των μερικώς απασχολούμενων καθορίζονται με βάση τις νόμιμες αποδοχές στην ίδια εργασία με πλήρες ωράριο και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης. Ειδικότερα, οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του «συγκρίσιμου εργαζομένου» και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης.

Πώς ορίζεται ο «συγκρίσιμος εργαζόμενος»

«Συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση» ορίζεται κάθε by NoMore Ads"> εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εκτελεί ίδια ή παρόμοια καθήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες. Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, η σύγκριση γίνεται με αναφορά στη συλλογική ρύθμιση, στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόμενος αν είχε προσληφθεί με πλήρη απασχόληση. Οι εργαζόμενοι με by NoMore Ads"> σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους συγκρίσιμους εργαζομένους με κανονική απασχόληση, εκτός εάν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι οι οποίοι τη δικαιολογούν, όπως η διαφοροποίηση στο ωράριο εργασίας. Επιπλέον, η μετατροπή της πλήρους σε μερική απασχόληση πραγματοποιείται μόνο με τη συμφωνία του εργαζομένου και δεν επιβάλλεται μονομερώς.

Εργαζόμενοι Δικαιώματα και υποχρεώσεις

- Οι μερικώς απασχολούμενοι εργαζόμενοι κατέχουν στην επιχείρηση τα ίδια δικαιώματα με αυτούς που απασχολούνται με πλήρες ωράριο.

- Έχουν δικαίωμα ετήσιας άδειας με αποδοχές και επίδομα αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα λάμβαναν εάν εργάζονταν κατά τον χρόνο της άδειάς τους, για τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις περί αδειών.

- Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέραν της συμφωνηθείσας, ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να το κάνει.

- Ο μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, του μειωμένου δηλαδή ωραρίου, εάν αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο (εάν γίνεται δηλαδή σε μόνιμη βάση).

- Η απασχόληση κατά την Κυριακή ή αργία ή νυχτερινή εργασία συνεπάγεται την καταβολή νόμιμης αποζημίωσης.

- Καταγγελία της σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον μισθωτό εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση είναι άκυρη.

- Ο μερικώς απασχολούμενος, επί προσφοράς εργασίας με ίσους όρους από μισθωτούς της ίδιας κατηγορίας, έχει δικαίωμα προτεραιότητας για πρόσληψη σε θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης στην ίδια επιχείρηση.

- Ο χρόνος της μερικής απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας όπως και για τον συγκρίσιμο εργαζόμενο. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αυτής, μερική απασχόληση που αντιστοιχεί στον κανονικό (νόμιμο ή συμβατικό) ημερήσιο χρόνο του συγκρίσιμου εργαζομένου αντιστοιχεί σε μία ημέρα προϋπηρεσίας.

- Κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης θεωρείται ολόκληρη ημέρα προϋπηρεσίας.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 21 Μάιος 2015 13:20
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραφείο τύπου Ε.Υ.Κ. Δράμας   
Τετάρτη, 13 Μάιος 2015 13:10

To Eργατικό Κέντρο Δράμας ενημερώνει τους εργαζόμενους και τους ανέργους ότι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων που υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ, μετά από συμφωνία της ΓΣΕΕ με τις εργοδοτικές οργανώσεις .

Το πρόγραμμα που γίνεται για δεύτερη χρονιά φέτος και άμεσα ο ΟΑΕΔ θα δεχτεί τις σχετικές αιτήσεις, υλοποιείται μετά από συμφωνία των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής και επιλογής μπορούν να αναζητηθούν μετά τη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr
Μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού θα υποβάλλονται και οι αιτήσεις συμμετοχής από τους δικαιούχους.

 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραφείο τύπου Ε.Υ.Κ. Δράμας   
Παρασκευή, 01 Μάιος 2015 10:20

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Δράμας σήμερα Πρωτομαγιά.

Το ψήφισμα της συγκέντρωσης είναι το ακόλουθο:

Στη Δράμα σήμερα, 1η Μάη 2015, συγκεντρωθήκαμε όλοι οι εργαζόμενοι,
άνεργοι, συνταξιούχοι του Νομού Δράμας για να τιμήσουμε τους
άνεργοι, συνταξιούχοι του Νομού Δράμας για να τιμήσουμε τους
άνεργοι, συνταξιούχοι του Νομού Δράμας για να τιμήσουμε τους αγώνες των νεκρών εργαζομένων όλου του κόσμου που θυσιάστηκαν για τα δικαιώματα της Εργατικής Τάξης.

Με τη φετινή Εργατική Πρωτομαγιά κλείνονται 5 χρόνια οικονομικής και κοινωνικής κατακρήμνισης δημοκρατικών, εργασιακών, οικονομικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, με διαρκείς επιθέσεις ενάντια στους εργαζόμενους, στους ανέργους, στους συνταξιούχους, τους νέους και τις νέες.

Το 8ωρο, η μόνιμη και πλήρης εργασία, δικαιώματα για τα οποία η εργατική τάξη πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος έχουν στην πράξη καταργηθεί.

Παλεύουμε και απεργούμε για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών, για να διασφαλίσουμε και να κερδίσουμε ξανά τα εργασιακά και κοινωνικά μας δικαιώματα

Οι προκλήσεις και τα προβλήματα είναι τεράστια γι' αυτό και η ενότητα όλων των δυνάμεων της εργασίας είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε, για να αντιπαλέψουμε και ν' ακυρώσουμε τις αδιέξοδες και καταστροφικές πολιτικές.

Με ΕΝΟΤΗΤΑ και ΑΓΩΝΑ προωθούμε τα αιτήματα μας, διασφαλίζουμε τα δικαιώματα μας και διεκδικούμε:

- Εδώ και τώρα άμεση κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων,
- Άμεση επαναφορά του κατώτατου  μισθού στα 751 Ευρώ σύμφωνα με την προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησης
- Άμεση επαναφορά του θεσμού των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων
- Προστασία των συλλογικών μας δικαιωμάτων
- Αποκατάσταση όλων των χαμένων θέσεων εργασίας με πολιτικές που θα δημιουργούν ανάπτυξη και δεν θα εντείνουν την ύφεση
Εργασία με αξιοπρεπείς μισθούς και αξιοπρεπείς συντάξεις για τους απόμαχους της εργασίας.
- Εξεύρεση τριμερούς χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος και εύρεση νέων πόρων για τη στήριξή του.

Οι Εργαζόμενοι, οι Συνταξιούχοι, οι Άνεργοι, αρνούνται να πληρώσουν την Κρίση που άλλοι δημιούργησαν

Γι’ αυτό ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ, ΑΠΕΡΓΟΥΝ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ:

 

 • Την απόκρουση του κύματος των απολύσεων και της ΑΝΕΡΓΙΑΣ, τη διασφάλιση ΟΛΩΝ των θέσεων εργασίας.
 • Την ουσιαστική ενίσχυση των ανέργων, με την αύξηση του επιδόματος ανεργίας στα 600 Ευρώ, καθώς και με τη χορήγηση πρόσθετων ουσιαστικών κοινωνικών παροχών.
 • Την ενίσχυση των εισοδημάτων χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων, με άμεση προτεραιότητα την επαναχορήγηση της 13ης και 14ης σύνταξης.
 • Ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα ενίσχυσης των επενδύσεων και της ανάπτυξης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και απασχόλησης προϋπόθεση αναγκαία και απαραίτητη για την έξοδο από την κρίση και την ύφεση.
 • Την κατάργηση κάθε επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. που υπολείπεται οικονομικά και την ψήφιση νέων Κλαδικών Σ.Σ.Ε.
 • Την απόκρουση και ακύρωση των διαθεσιμοτήτων, της εκ περιτροπής εργασίας και της κάθε είδους και μορφής ελαστικής απασχόλησης.
 • Τον αυστηρό έλεγχο και την παραδειγματική τιμωρία, κάθε εργοδοτικής εκβιαστικής συμπεριφοράς, που καταπατά και περιφρονεί τα οικονομικά, ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.
 • Την απόκρουση κάθε πρότασης και προσπάθειας περικοπής και ανατροπής των επικουρικών συντάξεων και της λίστας των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.
 • Την αντιμετώπιση και πάταξη της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας στην αγορά. Το πάγωμα των τιμολογίων των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Την θέσπιση του θεσμού του Εργατοδικείου για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των απαιτήσεων και διεκδικήσεων των εργαζομένων.
 • Τη διασφάλιση του Δημόσιου και κοινωφελούς χαρακτήρα των ΔΕΚΟ και των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας με την παροχή φθηνών και ποιοτικών υπηρεσιών και αγαθών προς το κοινωνικό σύνολο.
 • Δωρεάν Υγεία και Παιδεία για όλους.
 • Να επανέλθουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 58 χρόνια για τους οικοδόμους.
 • Προστασία των ανέργων οικοδόμων προτείνοντας την καταβολή έκτακτου εποχικού βοηθήματος
 • Αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας με αντιπλημμυρική αντισεισμική θωράκιση σχολείων – παιδικών σταθμών – δημόσιων κτιρίων – εργατικών κατοικιών.

 

Ε  ξ  ο  υ  σ  ι  ο  δ  ο  τ  ο  ύ  μ  ε :

Τη Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Δράμας να επιδώσει το παρόν ψήφισμα στην Κυβέρνηση και στους αρμόδιους φορείς.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τους εξής φορείς:

 1. Εργατικό Κέντρο Δράμας
 2. ΑΔΕΔΥ                                                                                  
 3. Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Δράμας
 4. Σωματείο Χειριστών
 5. Σωματείο Οικοδόμων
 6. Σωματείο Καθαριστριών
 7. Σωματειακό Παράρτημα Νέστου Σπάρτακος
 8. Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Δράμας
 9. Σωματείο Ελαιοχρωματιστών Ν. Δράμας
 10. Σωματείο Βοηθών Φυσικοθεραπευτών Ν. Δράμας
 11. Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων FHL H. Kυριακίδης
 12. Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΛΤΑ Ν. Δράμας
 13. Σωματείο Εργαζομένων στην Ι. Ψ. Κλινική Δράμας Αγία Ειρήνης
 14. Σωματείο Φορτοεκφορτωτών Σιδ. Σταθμού Δράμας
 15. Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 01 Μάιος 2015 10:32
 
1η ΜΑΗ 2015 ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ: ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ, ΤΙΜΗΣ & ΑΓΩΝΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραφείο τύπου Ε.Υ.Κ. Δράμας   
Τρίτη, 28 Απρίλιος 2015 18:32

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Εργατικό Κέντρο Δράμας καλεί τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους της Δράμας σε μαζική συμμετοχή στην πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει την Παρασκευή στο χώρο του Εργατικού Κέντρου.

Με ΕΝΟΤΗΤΑ και ΑΓΩΝΑ αγωνιζόμαστε για τα δίκαια αιτήματά μας, διασφαλίζουμε τα δικαιώματα μας!

Παλεύουμε και απεργούμε για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών, για να διασφαλίσουμε και να κερδίσουμε ξανά τα χαμένα εργασιακά και κοινωνικά μας δικαιώματα.

Το 8ωρο, η μόνιμη και πλήρης εργασία, δικαιώματα για τα οποία η εργατική τάξη πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος έχουν στην πράξη καταργηθεί.

Ο αγώνας των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανέργων συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Απαιτούμε εδώ και τώρα άμεση κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών νόμων, άμεση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και άμεση επαναφορά του θεσμού των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύ­σεων. Απαιτούμε εδώ και τώρα να μας δώσουν πίσω όλα τα θεσμικά “εργαλεία δουλειάς” που είχαμε στα χέρια μας εργαζόμενοι και συνδικάτα, με τα οποία προστατεύαμε τα συλλογικά μας δικαιώματα.

Διεκδικούμε αποκατάσταση όλων των χαμένων θέσεων εργασίας, πολιτικές που θα δημιουργούν ανάπτυξη και δεν θα εντείνουν την ύφεση, εργασία με αξιοπρεπείς μισθούς και φυσικά αξιοπρεπείς συντάξεις για τους απόμα­χους της εργασίας. Διεκδικούμε τριμερή χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος, και εύρεση νέων πόρων για τη στήριξή του. Καμία αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και αξιοποίηση της περιουσίας των Ταμείων.

Το μέγεθος της επίθεσης που έχουμε δεχτεί στα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα επιβάλει σε ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να ξανακερδίσουμε ότι χάσαμε. Για έναν κόσμο δικαιό­τερο, χωρίς φτώχεια, εκμετάλλευση, καταπίεση και εξαθλίωση. Για ένα κόσμο ισότητας, ευημερίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Τιμώντας τους πρωτοπόρους αγωνιστές του εργατικού κινήματος, όλους εκείνους που θυσιάστηκαν διαχρονικά για τα μεγάλα και ιερά δικαιώματα της τάξης μας, όλους εκείνους που υπερασπίστηκαν με την ίδια τη ζωή τους τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, τη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, την ΙΣΟΤΗΤΑ, την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και την ΕΙΡΗΝΗ, οφείλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να δώσουμε αγωνιστικό-απεργιακό παρόν στο κάλεσμα των συνδικάτων την Παρασκευή 1η Μάη.

Για τους Έλληνες εργαζόμενους η Πρωτομαγιά αποτελούσε και αποτελεί σταθμό - αφετηρία μνήμης, τιμής και αγώνα για τα βασικά και θεμελιώδη εργασιακά, κοινωνικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των δυνάμεων της εργασίας, των συνταξιούχων, των ανέργων που τα τελευταία χρόνια της κρίσης και των μνημονίων δοκιμάζονται σκληρά και βάναυσα .

Οι προκλήσεις και τα προβλήματα είναι τεράστια γι' αυτό ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ επιβάλλεται να δώσουμε αγωνιστικό-απεργιακό παρόν στο κάλεσμα των συνδικάτων την Παρασκευή 1η Μάη.

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Όλοι στην συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου

την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΜΑΗ στις 10.00 το πρωί.

Η Διοίκηση

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 28 Απρίλιος 2015 18:42
 
Το νομικό καθεστώς για την εργασία κατά την 1η Μάη PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Γραφείο τύπου Ε.Υ.Κ. Δράμας   
Πέμπτη, 30 Απρίλιος 2015 11:34

Για φέτος η 1η Μάη 2015 που συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα (Παρασκευή) καθορίστηκε ήδη ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές, σύμφωνα με απόφαση (ΦΕΚ Β 654) που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης βάσει του Α.Ν. 380/1968.

Στο πλαίσιο του καθορισμού της 1ης Μάη ως υποχρεωτικής αργίας, απαγορεύεται κατά την ημέρα αυτή η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από αυτές που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας (π.χ. επιχειρήσεις στον τομέα υγείας, συγκοινωνίας, κλπ).

Η αμοιβή που οφείλεται στους μισθωτούς οι οποίοι εργάζονται κατά τις χαρακτηριζόμενες από τον νόμο ως εξαιρέσιμες αργίες, και άρα και την Πρωτομαγιά, εξαρτάται από τον τρόπο της πληρωμής τους, δηλαδή, αν πρόκειται για αμειβόμενους με ημερομίσθιο ή με μηνιαίο μισθό. Πάντως, υπερισχύει τυχόν διαφορετική ρύθμιση ευνοϊκότερη από τις περιγραφόμενες κατωτέρω.

Για τους εργαζόμενους που δεν θα απασχοληθούν κατά την 1η Μάη:

Α) Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την 1η Μάη δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς προσαύξηση, γιατί η μη απασχόληση των μισθωτών επιβάλλεται από τον νόμο και δεν βαρύνει αυτούς. Σχετικά με την έννοια του καταβαλλόμενου ημερομισθίου, όταν η Πρωτομαγιά συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα, αυτό αποτελείται από τόσα ωρομίσθια όσες είναι και οι ώρες που θα εργαζόταν ο δικαιούχος κατά την ημέρα αυτή, εάν δεν συνέπιπτε με την Πρωτομαγιά. Γιατί πρόθεση του νομοθέτη είναι να λάβει ο εργαζόμενος και για την ημέρα της 1ης Μάη ό, τι θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά.

Β) Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεν θα απασχοληθούν κατά την 1η Μάη δεν θα λάβουν κάτι άλλο πέραν του μηνιαίου μισθού, καθώς στο μισθό τους συμπεριλαμβάνεται και το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.

Για τους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά την 1η Μάη:

Α) Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν κατά την 1η Μάη θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Β) Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και θα απασχοληθούν κατά την 1η Μάη διακρίνονται:

- Σε όσους εργάζονται σε επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα λειτουργίας κατά την Πρωτομαγιά, δηλαδή επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα Κυριακές και αργίες, και οι οποίοι δικαιούνται να λάβουν μόνο την προσαύξηση 75%, επί του νόμιμου ημερήσιου μισθού τους (1/25), για όσες ώρες, βέβαια, απασχοληθούν.

 

- Σε όσους εργάζονται σε επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες και συνεπώς, εκτάκτως λειτουργούν κατά τις ανωτέρω ημέρες με άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας κ.λπ., και οι οποίοι δικαιούνται να λάβουν τον συνηθισμένο ημερήσιο μισθό τους, δηλαδή το 1/25 του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού τους, γιατί ο μισθός αυτός αντιστοιχεί μόνο στις εργάσιμες ημέρες του μήνα και, συνεπώς, δεν περιλαμβάνει και την αμοιβή για την απασχόληση σε ημέρες αργίας. Επιπλέον, βέβαια, δικαιούνται να λάβουν και την προσαύξηση 75%, η οποία και στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται επί του νόμιμου μισθού τους.

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 40